Handelsbetingelser & vilkår

Handelsbetingelser

Indledende
Rungsted Ishockey A/S
Slotsmarken 18, 1
2970 Hørsholm
CVR. nr. 33510284
E-mailadresse: vm2018@rungsted.is

Ved at acceptere nærværende handelsbetingelser erklærer du at have læst og forstået vilkårene, og at du er gjort særligt opmærksom på, at der gælder byrdefulde bestemmelser, herunder at der ikke gælder nogen fortrydelsesret mv.

Priser
Hos Rungsted Ishockey A/S tager vi forbehold for eventuelle fejl i vores angivne priser. Endvidere forbeholder vi os ret til at ændre i priserne uden forudgående samtykke. Der tages forbehold for udsolgte varer.

Betaling
YourPay modtager betaling med VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard.
Betalingen vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes.
Alle beløb er i DKK. Danske kroner og inkl. moms.
Der tages forbehold for prisfejl og udsolgte/udgåede varer.

Levering
Rungsted Ishockey A/S tilstræber at afsende ordren indenfor 48 timer efter modtagelse af ordren.

De købte billetter leveres som elektroniske billetter til den e-mailadresse, billetkøberen indtaster i forbindelse med sit køb.

Billetkøberen skal selv printe sine billetter og medbringe dem til arrangementet. Der vil blive sendt en kvittering til den angivne e-mailadresse umiddelbart efter købet.

Hvis billetkøberen ikke kan finde billetten og/eller kvitteringen i sin indbakke anbefaler vi, at billetkøberen leder i sin spam-mappe.
Har billetkøberen ikke modtaget sin billet inden for 5 hverdage efter købet, opfordrer vi til, at der sker henvendelse til Rungsted Ishockey A/S: vm2018@rungsted.is

 

Fortrydelsesret
I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 18 stk. 2 jf. § 7, stk. 2” er køb af billetter ikke omfattet fortrydelsesretten. Billet-, kort- og evt. administrationsgebyrer refunderes ikke.

I forbindelse med køb af billetter, hvor billetkøber samtidigt kan tilføje/tilkøbe en vare/tjenesteydelse er det muligt at fortryde det tilføjede produkt indtil 14 dage efter, at billetkøberen har modtaget varen/tjenesteydelsen eller varen/tjenesteydelsen er taget i brug.
Returneringsomkostninger skal billetkøber selv erholde.

Billetkøberen skal give Rungsted Ishockey A/S meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten pr. e-mail (vm2018@rungsted.is).

Fortrydelsesretten er betinget af, at varen leveres tilbage til Rungsted Ishockey A/S i væsentlig samme stand og mængde, som den var ved leveringen til billetkøberen.

Refundering og aflysning
Købte billetter refunderes som udgangspunkt ikke. I tilfælde af aflysning henvises der dog til den ansvarlige arrangør for yderligere information og eventuel refundering. Billetter refunderes i sådanne tilfælde som udgangspunkt altid til billetkøber. Rungsted Ishockey A/S hæfter ikke for tilbagebetaling i forbindelse med en aflysning.

Rungsted Ishockey A/S refunderer ikke mistede, stjålne, ødelagte eller beskadigede billetter, m.v

Rungsted Ishockey A/S’ gebyrer refunderes aldrig.

Billetkøberen kan søge om refundering af en billet hos Rungsted Ishockey A/S før det pågældende arrangement afholdes, forudsat at billetter til denne begivenhed fortsat er til salg. Det er Rungsted Ishockey A/S alene, der vurderer, om der kan ske refundering.

Forbehold
Rungsted Ishockey A/S forbeholder sig retten til at annullere udstedte billetter mod tilbagebetaling af billettens pris samt gebyrer. Arrangøren forbeholder sig endvidere ret til i særlige tilfælde at ændre pladstildelingen inden for samme billetkategori samt flytte billetten til en anden kategori mod udbetaling af en eventuel prisdifference.

Ansvarsbegrænsning
Såfremt et arrangement aflyses, er det arrangørens ansvar at oplyse Rungsted Ishockey A/S samt billetkøberne herom, ligesom det er arrangørens ansvar at foranledige, at billetkøberne tilbagebetales billetbeløbene.

Det er arrangørens ansvar at håndtere og bære enhver økonomisk byrde som følge af erstatningskrav eller sagsanlæg fra billetkøberes side – herunder også chargebacks – uanset årsag, korttype, land m.v.

Rungsted Ishockey A/S kan ikke gøres ansvarlig for mistede data grundet systemnedbrud, svigt i egne systemer, svigt i underleverandørers systemer eller lignende.

Erstatning
Rungsted Ishockey A/S’ eventuelle erstatningsansvar begrænser sig til tilfælde, hvor Rungsted Ishockey A/S har udvist grov uagtsomhed eller forsæt, og et evt. erstatningsansvar omfatter i ingen tilfælde indirekte tab af nogen art, herunder fx driftstab, avancetab, tab af data, tab af goodwill eller lignende.

Endvidere er Rungsted Ishockey A/S’ eventuelle erstatningsansvar begrænset til billetprisen.

Alkohol
Sælges alkohol SKAL følgende fremgå tydeligt af betingelserne/websitet.
Iflg. Dansk lovgivning skal personen være minium 18 år for at købe alkohol over 16,50%. For køb af alkohol under 16,50% skal personen være fyldt 16 år.
Vi forbeholder os ret til, at bede om fremvisning af gyldigt billedeID som aldersdokumentation, i tvivlstilfælde.

Klage

Hvis du ønsker at fremsætte en klage, skal du rette henvendelse (vm2018@rungsted.is). Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Forbrugerklagenævn, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via www.forbrug.dk. Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her:http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Persondatapolitik & Cookies

1. Oplysninger

For at du kan indgå en aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger
Rungsted Ishockey A/S
Slotsmarken 18, 1
2970 Hørsholm
CVR. nr. 33510284
E-mailadresse: vm2018@rungsted.is
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Du accepterer, ved afgivelse af ovennævnte oplysninger, at vi kan kontakte dig pr. mail eller SMS med informationer om din ordre.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.
Alle data behandles iht. Persondataloven.

2. Opbevaring
Personoplysningerne registreres hos Rungsted Ishockey A/S og opbevares i 5 år, regnet fra udgangen af det pågældende regnskabsår hvor handlen er gennemført, hvorefter oplysningerne slettes.
Oplysningerne gemmes iht. Bogføringslovens § 10.
Oplysningerne opbevares sikkert og fortroligt på computer med begrænset adgang i kontrollerede faciliteter. Sikkerhedskontrollen revideres løbende for altid at kunne håndtere brugeroplysninger forsvarligt og iht. dine rettigheder som bruger. Der kan aldrig garanteres 100% sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Der kan være risiko for at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk – hvorfor du derfor afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.
Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores håndtering af persondata-oplysninger kan blive nødvendige, hvorfor vi forbeholder os retten til at opdatere/ændre nærværende retningslinjer for håndtering af personoplysninger. Bliver dette aktuelt, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Ved omfattende ændringer gives synlig besked herom på websitet.
Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.
(Såfremt opbevaring og transmissionen sker krypteret, skal dette forklares)

3. Hvem har adgang
Direktøren for Rungsted Ishockey A/S har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
Den dataansvarlige på vm2018.is er (Thomas Friberg).

4. Tredjemand
Oplysninger afgivet til vm2018.is videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, med mindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i en sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning på området.
Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

5. Anmeldersite
Vær opmærksom på flg.:
Såfremt websitet betjener sig af et anmeldersite, betragtes dette som videregivelse af oplysninger til tredjemand. Dette SKAL oplyses her og angivelse af HVEM oplysningerne VIDEREGIVES TIL.

6. Indsigelse & indsigt
Som registreret hos (virksomhedens juridiske navn) har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringerne. Tillige har du ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om/på dig. Såfremt data er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Disse rettigheder har du iflg. Persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed skal rettes til Rungsted Ishockey A/S via e-mail (vm2018@rungsted.is).

7. Klage
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Thomas Friberg (tf@rungsted.is). Hvis det ikke lykkedes at finde en løsning, kan du indgive klage til relevante nævn på området (angiv, adresse, telefonnummer, mailadresse, url for de relevante nævn der dækker de varer/ydelser der sælges på websitet), såfremt betingelserne herfor er opfyldt.
Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedr. Dig. Klagen indgives til Datatilsynet, jf. Persondatalovens $58, stk.1.

8. Tvist
Enhver tvist mellem forretningen og kunden afgøres under dansk lovgivning.

9. ODR
Pr. 15. februar 2016 får europæiske virksomheder og forbrugere en ny digital platform ODR. ODR skal gøre forbrugerklager over vare- og serviceydelser inden for EU lettere at håndtere.
ODR stå for Online Dispute Resolution (online-klageløsning).
For forbrugerne betyder dette, at de kan klage direkte til den europæiske virksomhed hvor der er handlet.
Formålet med ODR platformen er at binde en masse klageinstanser sammen. Forbruger og virksomhed kan være i direkte kontakt med hinanden.
Eksempelvis kan en dansk forbruger skrive sin klage på dansk direkte til f.eks. en italiensk virksomhed der er handlet med. Klagen maskinoversættes af EU’s egen oversættelsessoftware til italiensk og virksomheden modtager således klagen på deres modersmål.

EU’s OnlineDisputeResolution:

Er der noget galt med din ordre, eller lever den ikke op til dine forventninger, kontakt os da venligst, så vi sammen finder en tilfredsstillende løsning.
I henhold til loven skal vi henvise til flg. link – hvis ikke du ønsker at tale med os først;
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Cookies
En cookie er en lille data-fil, der placeres på din egen computers harddisk for at kunne genkende den. Det er ikke et program og kan ikke læse eller ødelægge data på din computer.
Det er kun det website, der har placeret cookie på din harddisk der kan læse cookiens indhold igen. Cookies kan ikke indeholde vira eller lignende der kan at gøre skade på din computer.
Læs evt. mere om Cookies på www.cookiecentral.com
På vm2018.is anvendes cookies udelukkende til det formål at optimere funktionaliteten på websitet, således din oplevelse som kunde kan blive forbedret. En teknisk funktionalitet, der kan huske dine indstillinger.
Cookies kan slettes/blokeres http://minecookies.org/cookiehandtering

Yourpay påtager sig ikke noget ansvar for brug af ovennævnte standard privatlivspolitik – sidst opdateret april 2016